Onze markten

Wij hebben de markt voor veehouderij, boeren en ontwikkelaars van biogas in het vizier.

https://sgtech.co.il/wp-content/uploads/2022/03/Mask-Group-48.png

Ons doel is het overal mogelijk en winstgevend maken van het verwerken van afval uit de veehouderij om boeren in staat te stellen te blijven werken in een veilige en duurzame omgeving waarin rekening wordt gehouden met regelgeving die steeds strenger wordt.

Onze focus is voornamelijk gericht op twee boerderijtypen:
Middelgrote boerderijen in Europa met 500 tot 1500 runderen of circa 30.000 varkens.
Grote tot zeer grote boerderijen in Europa en de VS die meer dan 1500 runderen en meer dan 30.000 varkens houden.

Producten
Wij bieden een ent-to-end economisch haalbare, CO2-neutrale circulaire energie-oplossing:
Hoofdproduct: vandaag de productie van biogas of biomethaan met het hoogste gehalte aan methaan (65%).                      Co-product: behandeling van vergisting, een compleet aangepast systeem voor het converteren van vergisting in solide anorganische mest.
Nevenproduct: behandeld water voor hergebruik in voornamelijk irrigatie- en fertigatiesystemen

Applications