Proefproject: kleine industriële fabriek

Onze fabriek op volledige schaal in Israël

https://sgtech.co.il/wp-content/uploads/2022/03/bnr-use-cases.png

Na haar succesvolle prototype voor het verwijderen van voedingsstoffen, ontwikkelde SGTECH een commerciële opschaling voor het testen (~15 m3/d, ~4000 gal/d) in 2017 om de IES-technology verder te bestuderen.
De proef was ontworpen om de volledige organische afvalstroom van een veehouderij (ruwe mest + gier van melkstallen) te verwerken.

Het doel van deze casestudy was tweeledig:

  • Voor het testen van de robuustheid van de technologie in een echt afvalverwerkingsomgeving terwijl het terugwinnen van voedingsstoffen en de productie van biogas wordt gemonitord.
  • Voor controleren of de technologie rendabel is.

 

Greenfield Project systeemprestaties – 15kW

  • De fabriek draait sinds 2019
  • Mestcapaciteit – 4.950 ton/jr
  • Invoer – drijfmest van vee, afvalwater van melkstallen
  • Biogasproductie – 5,5 m/u
  • Methaanconcentratie – 65% (55% vlgs VDI 3475) Opbrengst biogas – 0,45 m/kg oDM (0,28 m/kg oDM vgls VDI 3475)
  • TN vloeibaar digestaat – 350 mg/l (70% verwijderbaar w/w)
  • TP vloeibaar digestaat – 150 mg/l (60% verwijderbaar w/w)

In de onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven.