De baanbrekende technologie van SGTECH voor het verwerken van afval van de veehouderij, gebaseerd op haar geïntegreerde ecosysteem (IES) waarop een patent rust, beheerd het verwerkingsproces voor microbiologische anaërobe vergisting terwijl het stikstof en fosfor ontstaan uit de vergisting worden beheerd en gebruikt voor duurzaam hergebruik. Dit proces leidt tot stabiele duurzame energie, rijk aan organische mest, en herbruikbaar water voor de faciliteiten van de veehouderij en landbouw. De vier belangrijke uitkomsten van het IES-proces:

  • Produceert wel 30% meer energie
  • Verwijderd wel 80% aan stikstof uit de vergisting
  • Wint wel 60% van het fosfor terug uit de vergisting
  • Leidt tot 60% minder aan de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met conventionele systemen - 'koolstofnegatieve' operatie

Technologisch geïntegreerd ecosysteem (IES)