De baanbrekende technologie van SGTECH voor het verwerken van afval van de veehouderij, gebaseerd op haar geïntegreerde ecosysteem (IES) waarop een patent rust, beheerd het verwerkingsproces voor microbiologische anaërobe vergisting terwijl het stikstof en fosfor ontstaan uit de vergisting worden beheerd en gebruikt voor duurzaam hergebruik. Dit proces leidt tot stabiele duurzame energie, rijk aan organische mest, en herbruikbaar water voor de faciliteiten van de veehouderij en landbouw. De vier belangrijke uitkomsten van het IES-proces:

  • Produceert wel 30% meer energie
  • Verwijderd wel 80% aan stikstof uit de vergisting
  • Wint wel 60% van het fosfor terug uit de vergisting
  • Leidt tot 60% minder aan de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met conventionele systemen - 'koolstofnegatieve' operatie

Hoe werkt het?
Geïntegreerde Ecosysteemoplossing (IES)

Learn More >

Melkveebedrijf Biogas AD-behandelingsreactor Biologische verwijdering van voedingsstoffen Bodemverbeteraar Fosforgebaseerde Biologisch proces Geen additieven Geen emissies 12 dagen 6 dagen

Lab

Chemisch en mibrobieel laboratorium dat gespecialiseerd is in innovatieve oplossingen voor afvalverwerking.

Nu de wereld steeds meer behoefte heeft aan duurzame oplossingen die een MUST worden, begrijpen we hoe belangrijk het is om effectieve en efficiënte manieren te vinden om afval te beheren, te minimaliseren en te hergebruiken. Met onze geavanceerde technologieën en een deskundig team van wetenschappers bieden we uitgebreide oplossingen voor mest, organische residuen en huishoudelijk afval.

Read more >>