Het probleem van duurzaamheid oplossen

Het toepassen van AI en metagenome-management op afvalverwerking en het terugwinnen van voedingsstoffen.

https://sgtech.co.il/wp-content/uploads/2022/03/bnr-technology.png

De innovatieve oplossing van SGTECH voor de biogasproductie en terugwinnen van voedingsstoffen

Het doel van het geïntegreerde ecosysteem (IES, Integrated Ecosystem Solution) is het opnieuw definiëren van de standaard inzake anaërobe vergistingsprocessen (AD, anaerobic digestion) die we vandaag hebben en tegelijkertijd het voorkomen van de behoefte aan de nabehandeling van vergisting. Onze algoritmische benadering van het vergisten van organisch afval maakt het mogelijk voedingsstoffen te verwijderen en terug te winnen en leidt tot biogas met toegenomen concentraties aan methaan, solide organische mest, en water voor hergebruik in de landbouw.

Onze kerntechnologie

‘Proces en faciliteit voor het verwerken van afval uit de veehouderij’
Is wereldwijd gegeven, en we hebben enkele aanvullende patenten in een voorlopig stadium.

Microbiome van SGTECH past geavanceerde moleculaire microbiologische technieken, componenten van organische stoffen en biostatistiek toe voor microbioomanalyse, ontworpen voor afvalverwerking.

Read more >>

Hoe werkt het?
Geïntegreerde Ecosysteemoplossing (IES)

Learn More >

Melkveebedrijf Biogas AD-behandelingsreactor Biologische verwijdering van voedingsstoffen Bodemverbeteraar Fosforgebaseerde Biologisch proces Geen additieven Geen emissies 12 dagen 6 dagen

Ons algoritme voor verandering

Onze algoritmen creëren aangepaste fabrieken voor biogas die voldoen aan de technische en wettelijke verplichtingen van elk land. Wij moderniseren fabrieken voor biogas door middel van kunstmatige intelligentie zodat fabrieken weer actief kunnen worden, of werken samen met partners om nieuwe fabrieken te bouwen. Wij blijven het afvalverwerkingsproces beheren en volgen zodat er een optimale stabiliteit en efficiency ontstaat, waarbij het wordt geconverteerd naar waardevolle mest en efficiënte duurzame energie.